Řád Hodonínských mažoretek platný pro tento šk. rok 2022-2023 

byl upraven a doplněn na schůzce 6.9.2022

1. Mažoretka přijde na zkoušku minimálně 10 minut před jejím zahájením, převlékne do vhodného cvičebního úboru a přezuje do vhodné obuvi . Necvičí zásadně v tom, v čem dojde.

 2. Do hodiny mají vstup pouze řádně přihlášené mažoretky, které mají vyplněnou přihlášku a  řádně zaplacené členské příspěvky.

3. Během celé hodiny  s jednou přestávkou u mladších se  mažoretky řídí pokyny vedoucího souboru, případně vedoucím pověřeného zástupce. Mobilní telefony vypnuté a uložené  během celé  zkoušky. Výjimku činí jen použití  mobilu pro použití hudby.

4. Mažoretka platí členský příspěvek 500 Kč na pololetí při zápisu v září. 2. pololetí potom do konce měsíce ledna.

 5. Do hodiny a během ní je zakázán vstup jakékoliv osoby . Rodiče na své děti čekají v prostoru u šatny. Případné dotazy na email. mazoretkyhodonin@centrum.cz nebotel. 721 955 911 – až po 14 hodině. Je možnost si sdělovat i ve skupině Mausky a mažoretky- ale vždy jen věci týkající se činnosti souboru.

 6. Informace o změnách a akcích najdete aktuálně na internetových stránkách Hodonínských mažoretek. Konkrétní informace před danou akcí písemně na zkoušce. Povinností mažoretky a rodičů je vše řádně a pravidelně kontrolovat a sledovat internetové stránky.

7. Mažoretka a rodiče zodpovídají za pravidelnou účast na zkouškách a akcích souboru. V případě nepřítomnosti na zkoušce rodiče mažoretku řádně a VČAS  omluví. V případě omluvy napíší celé jméno a příjmení mažoretky.

8. Mažoretka a rodiče zodpovědně přistupují ke všem vystoupením a akcím souboru a zajistí tím vzornou reprezentaci. Práce v souboru je kolektivní prací. Mažoretka by měla i doma  procvičovat sestavy a prvky, které se na zkoušce trénují.

 9. Povinností rodičů je účastnit se informativních schůzek, které proběhnou 2 krát do roka. V případě neúčasti si zajistí náhradu nebo si informace zajistí sami. V případě mimořádných důvodů i jindy.

 10. Ukázky z činnosti souboru budou vždy včas oznámeny /jedná se především o mladší členky /.

 11. Mažoretka dodržuje pokyny a pravidla při všech vystoupeních dle pokynu vedoucí souboru – oblečení, česání, doplňky. Vždy je pečlivě oblečená (šaty musí být čisté a nepokrčené, nosí silonky bez zesíleného sedu), má učesaný účes dle domluvy, nikdy nezapomene žádný kus kostýmu! Má sundané řetízky, náramky i náušnice. Líčení  probíhá jednotně dle domluvy.  Nalakované nehty, tetovačky  a jiné malování na viditelných místech před vystoupením ODSTRANÍ!!! Nežvýká při vystoupení. KOSTÝM NA VYSTOUPENÍ NOSÍ ZÁSADNĚ VE VAKU!!!

 12. Při hrubém porušení či opakovaném porušení řádu  nebo nerespektování daných pravidel během jednotlivých vystoupení a na zkouškách může být mažoretka vyloučena z vystoupení nebo později ze souboru.

 13. Kostým případně kozačky dostává mažoretka zapůjčeny. Povinností mažoretky je, se o kostým a kozačky řádně starat/ praní kostýmu bez aviváže v ruce, podražené a nabílené kozačky, vyprané tkaničky, čisté koncovky hůlek/. V případě ztráty či poškození některé součásti si náhradu zajistí a uhradí sama na vlastní náklady.

14. V případě ukončení činnosti vrací mažoretka všechny společné zapůjčené věci případně   získané od sponzorů pro využití dalšími členy souboru. Kostým vrací nejen vypraný, ale také nezničený. V případě poškozeného kostýmu musí kostým uhradit. Kostýmy vrací rodiče či mažoreka OSOBNĚ přímo vedoucí a to ihned po ukončení činnosti.                                                              Mažoretka může ukončit činnost až po ukončení sezóny a to je od září do konce června- pokud odejde mimo toto období a naruší tím nácvik má soubor právo vuhradit případné výdaje- startovné, cestovné apd.

15.Veškeré problémy, nápady, návrhy, připomínky apd. týkající se souboru řeší rodiče v první řadě a výhradně s jeho vedoucím.

16.Každá mažoretka vystupuje za kolektiv Hodonínské mažoretky, nezáleží na skupině ani na věku.Všechny mažoretky budou držet při sobě, nepomlouvají se a navzájem se podporují. Budou  se k ostatním mažoretkám ( ať z našeho nebo cizího souboru) chovat  tak, jak by chtěly, aby se ony chovaly k nim.

Řád mažoretek bude v průběhu roku aktualizován a najdete ho na internetových stránkách www.mazoretky-hodonin.com

telefon vedoucího souboru Markéta Rašková721 955911 email:mazoretkyhodonin@centrum.cz  

Na disciplinovanosti každé mažoretky závisí úspěch celé skupiny!!!!

Markéta Rašková a její Hodonínské mažoretky