Řád Hodonínských mažoretek 2018-2019-2020-2022

1.

Mažoretka přijde na zkoušku 10 minut před jejím zahájením, převlékne se, přezuje do vhodné obuvi a . Necvičí zásadně v tom, v čem dojde. V případě opakovaného pozdního příchodu nebude vpuštěna do hodiny.

 2.

Do hodiny mají vstup pouze řádně přihlášené mažoretky, které mají vyplněnou přihlášku a zaplacené členské příspěvky.

3.

Během hodiny dodržují mažoretky pravidla vedoucího souboru. Mobilní telefony vypnuté během zkoušky  soustředí na společné místo . Za neodložené mobily apd. technické věci se neručí!!!

4.

Mažoretka platí členský příspěvek 500 Kč na pololetí při zápisu v září. 2. pololetí potom do konce měsíce ledna. Nové mažoretky platí jednorázové kostýmné 300 Kč. Tyto poplatky jsou nevratné.

 5.

Do hodiny a během ní je zakázán vstup jakékoliv osoby. Tento zákaz platí i do prostoru chodby kina ./ Neplatí pro rodiče nejmenších , kteří si děti vyzvedají/ Případné dotazy vždy po zkoušce nebo na stránkách HM, případně emailu.

 6.

Informace o změnách a akcích najdete aktuálně na internetových stránkách Hodonínských mažoretek. Konkrétní informace před danou akcí. Povinností mažoretky a rodičů je vše řádně a pravidelně kontrolovat a sledovat internetové stránky.

7.

Mažoretka a rodiče zodpovídají za pravidelnou účast na zkouškách a akcích souboru. V případě nepřítomnosti na zkoušce rodiče mažoretku řádně A VČAS  omluví. V případě SMS omluvy napíší celé jméno a příjmení mažoretky.

8.

Mažoretka a rodiče zodpovědně přistupují ke všem vystoupením a akcím souboru a zajistí tím vzornou reprezentaci. Práce v souboru je kolektivní prací. Mažoretka by měla i doma 2-3x týdně alespoň půl hodiny procvičovat sestavy a prvky, které se na zkoušce trénují.

 9.

Povinností rodičů je účastnit se informativních schůzek, o kterých budou  informováni. V případě neúčasti si zajistí náhradu nebo si informace zajistí sami.

 10.

Ukázky z činnosti souboru budou vždy včas oznámeny /jedná se především o mladší členky /.

 11.

Mažoretka dodržuje pokyny a pravidla při všech vystoupeních dle pokynu vedoucí – oblečení, česání, doplňky. Vždy je pečlivě oblečená (šaty musí být čisté a nepokrčené, nosí silonky bez zesíleného sedu), má učesaný účes dle domluvy, nikdy nezapomene žádný kus kostýmu! Má sundané řetízky, náramky i náušnice. Není namalovaná a má odlakované nehty. Tetovačky  a jiné malování na viditelných místech před vystoupením ODSTRANÍ!!! Nežvýká.

 12.

Při hrubém porušení či opakovaném porušení řádu může být mažoretka vyloučena z vystoupení nebo později ze souboru.

 13.

Kostým případně kozačky dostává mažoretka zapůjčeny. Povinností mažoretky je, se o kostým a kozačky řádně starat/ praní kostýmu bez aviváže v ruce, podražené a nabílené kozačky, vyprané tkaničky, čisté koncovky hůlek/. V případě ztráty či poškození některé součásti si náhradu zajistí a uhradí sama na vlastní náklady.

14.

V případě ukončení činnosti vrací mažoretka všechny společné zapůjčené věci případně   získané od sponzorů pro využití dalšími členy souboru. Kostým vrací nejen vypraný, ale také nezničený. V případě poškozeného kostýmu musí kostým uhradit. Kostýmy vrací rodiče či mažoreka osobně přímo vedoucí a to ihned po ukončení činnosti.                                                                 Mažoretka může ukončit činnost až po ukončení sezóny a to je od září do konce června. Pokud odejde dříve uhradí veškeré výdaje spojené s vystoupeními v plné výši / startovné, cestovné, kostýmy…apd./

15.

Veškeré problémy, nápady, návrhy, připomínky apd. týkající se souboru řeší rodiče v první řadě s jeho vedoucím.

16.

Každá mažoretka vystupuje za kolektiv Hodonínské mažoretky, nezáleží na skupině ani na věku.Všechny mažoretky drží při sobě, nepomlouvají se a navzájem se podporují.

17.

Zkoušky nesmí negativně ovlivňovat program kina a ani rušit ostatní nájemce v budově či uživatele okolních budov. Před a po zkoušce se smí mažoretky a rodiče zdržovat v prostorách kina  jen na nezbytně nutnou dobu a při příchodu a odchodu v době promítán

18. Všechny mažoretky drží při sobě, nepomlouvají se a navzájem se podporují.Chovejte se k ostatním mažoretkám ( ať z našeho nebo cizího souboru) tak, jak byste chtěly, aby se ony chovaly k vám.

Řád mažoretek bude v průběhu roku aktualizován a najdete ho na internetových stránkách www.mazoretky-hodonin.com

telefon vedoucího souboru Markéta Rašková721 955911 email:mazoretkyhodonin@centrum.cz  

Na disciplinovanosti každé mažoretky závisí úspěch celé skupiny!!!!

Stále jsou vidět rozdíly mezi děvčaty, někomu to pořád nejde a při složitějších manipulacích s hůlkami mají problémy, takže je vidět, že doma necvičí. Tím bohužel brzdí ostatní. Proto, prosím,dohlédněte na to, aby děvčata opravdu chodila pravidelně na tréninky a kromě toho si sestavu nebo případné náročnější prvky procvičovala i doma.

Markéta Rašková a její Hodonínské mažoretky