Řád Hodonínských mažoretek platný pro tento šk. rok 2023-24 

byl upraven a doplněn na schůzce 24.10.2023

1. Mažoretka přijde na zkoušku minimálně 10 minut před jejím zahájením, převlékne do vhodného cvičebního úboru a přezuje do vhodné obuvi/CVIČKY, PIŠKOTY – NE TENISKY/. Pokud nebude takto připravená nemůže se účastnit hodiny. 

 2. Do hodiny mají vstup pouze řádně přihlášené mažoretky, které mají vyplněnou přihlášku a  řádně zaplacené členské příspěvky.

3. Během celé hodiny  se  mažoretky řídí VÝHRADNĚ pokyny vedoucího souboru, případně vedoucím pověřeného zástupce. Mobilní telefony vypnuté a uložené  během celé  zkoušky. Výjimku činí jen použití  mobilu pro použití hudby a to pouze vedoucí  a trenérky. VEŠKEROU HUDBU BUDE MÍT NA STAROSTI  VÝHRADNĚ TRENÉRKA!!!!

4. Mažoretka platí členský příspěvek 600 Kč na pololetí při zápisu v září. 2. pololetí potom do konce měsíce ledna. 

 5. Do hodiny a během ní je zakázán vstup jakékoliv osoby . Rodiče na své děti čekají v prostoru u šatny.

VEŠKERÉ DOTAZY PIŠTE NA email mazoretkyhodonin@centrum.cz nebo  na tel. 721 955 911. Je možnost si sdělovat  na naší skupině – ale vždy jen věci týkající se činnosti souboru.

 6.  Změny a akce najdete aktuálně na internetových stránkách Hodonínských mažoretek. Konkrétní informace před danou akcí písemně na zkoušce. Povinností mažoretky a rodičů je vše řádně a pravidelně kontrolovat a sledovat internetové stránky.

7. Mažoretka a rodiče zodpovídají za pravidelnou účast na zkouškách a akcích souboru. V případě nepřítomnosti na zkoušce OMLOUVAJÍ  POUZE A VÝHRADNĚ RODIČE  A TO VEDOUCÍ SOUBORU Markétě Raškové formou SMS zprávy nebo na email.  V případě omluvy napíší celé jméno a příjmení mažoretky.

8. Mažoretka a rodiče zodpovědně přistupují  KE VŠEM  vystoupením a akcím souboru a zajistí tím vzornou reprezentaci. Práce v souboru je kolektivní prací. Mažoretka by měla i doma  procvičovat sestavy a prvky, které se na zkoušce trénují.

 9. Povinností rodičů je účastnit se informativních schůzek, které proběhnou 2 krát do roka. V případě neúčasti si zajistí náhradu nebo si informace zajistí sami. 

 10. Mažoretka dodržuje pokyny a pravidla při všech vystoupeních VÝHRADNĚ dle pokynu vedoucí souboru a řídí se  pokyny pořadatelů Vždy je pečlivě oblečená (šaty musí být čisté a nepokrčené, nosí silonky bez zesíleného sedu), má učesaný účes dle domluvy, nikdy nezapomene žádný kus kostýmu! Má sundané řetízky, náramky i náušnice. Líčení  probíhá jednotně dle domluvy.  Nalakované nehty, tetovačky  a jiné malování na viditelných místech před vystoupením ODSTRANÍ!!! Nežvýká při vystoupení. KOSTÝM NA VYSTOUPENÍ NOSÍ ZÁSADNĚ VE VAKU!!! 

11. Rodiče se  na akcích  řídí a plně respektují pokyny vedoucího a pořadatelů. 

12. Při hrubém porušení či opakovaném porušení řádu  nebo nerespektování daných pravidel během jednotlivých vystoupení a na zkouškách může být mažoretka vyloučena z vystoupení nebo později ze souboru.

 13. Kostým případně kozačky dostává mažoretka zapůjčeny. Povinností mažoretky je, se o kostým a kozačky řádně starat/ praní kostýmu bez aviváže v ruce, podražené a nabílené kozačky, vyprané tkaničky, čisté koncovky hůlek/. V případě ztráty či poškození některé součásti si náhradu zajistí a uhradí sama na vlastní náklady.

14. V případě ukončení činnosti vrací mažoretka všechny společné zapůjčené věci případně   získané od sponzorů pro využití dalšími členy souboru. Kostým vrací nejen vypraný, ale také nezničený. V případě poškozeného kostýmu musí kostým uhradit. Kostýmy vrací rodiče či mažoreka OSOBNĚ přímo vedoucí a to ihned po ukončení činnosti.                                                              Mažoretka může ukončit činnost až po ukončení sezóny a to je od září do konce června- pokud odejde mimo toto období a naruší tím nácvik má soubor právo vuhradit případné výdaje- startovné, cestovné apd.

15.Veškeré problémy, nápady, návrhy, připomínky apd. týkající se souboru řeší rodiče  VÝHRADNĚ  s jeho vedoucím.

16.Každá mažoretka vystupuje za kolektiv Hodonínské mažoretky, nezáleží na skupině ani na věku.Všechny mažoretky budou držet při sobě, nepomlouvají se a navzájem se podporují. Budou  se k ostatním mažoretkám ( ať z našeho nebo cizího souboru) chovat  tak, jak by chtěly, aby se ony chovaly k nim.

Řád mažoretek bude v průběhu roku aktualizován a najdete ho na internetových stránkách www.mazoretky-hodonin.com

telefon vedoucího souboru Markéta Rašková721 955911 email:mazoretkyhodonin@centrum.cz  

Na disciplinovanosti každé mažoretky závisí úspěch celé skupiny!!!!

Markéta Rašková a její Hodonínské mažoretky